Vårda dina verktyg

Att ta hand om dina verktyg lönar sig i längden. Här kan du läsa tips och råd om hur du bäst vårdar dem för att förlänga livstiden och se till att de fungerar säkert och korrekt.

Garantier

Se till att det blir en vana att vårda dina verktyg. Välvårdade verktyg håller nämligen i flera år om de tas hand om på rätt sätt.
 

Tänk på att alltid först och främst följa de skötsel – och underhållsanvisningar som följer med din produkt för bästa hållbarhet och för att garantierna ska gälla.

Garantier

Förvaring

För att maskiner och verktyg ska hålla så länge som möjligt och skyddas mot rost är det viktigt att hålla dem rena från grus och smuts. Redskap som får stå i fuktig miljö när de inte används förstörs snabbt genom rostangrepp eller delar som lossnar eller vittrar sönder. Både metall, trä och plast får kortare livslängd om de förvaras utomhus. De mister både spänst och ytslitstyrka.
 

Verktygen bör förvaras torrt och inlåsta så att de inte stjäls eller att någon skadar sig på dem. Ta för vana att alltid lägga tillbaka verktyget i sin låda eller häng upp det på en verktygsvägg. Då undviker du att det blir skadat och smutsigt och på så vis håller det längre.

Förvaring

Rengöring

Det är viktigt både för verktyget livslängd och funktion att det rengörs ordentligt. Beläggningar på verktyg ökar friktionen och temperaturen när verktyget används. Detta kan leda till att verktyget blir för varmt, ökat slitage och haveri.

Glöm inte att byta ut slitdelar samt slipa skärande verktygsdelar i tid så att utrustningen fungerar effektivt och inte slits ut i förtid. Torka alltid av smuts och damm efter avslutat arbete. Wettextrasa eller våtservetter brukar fungera bra.

Tänk på att rengöra klingan på din såg ofta då spån blandar sig med kåda och ger en beläggning som fastnar på tänder och stamblad. En sågklinga brukar kunna slipas om 20-25 gånger. Mellanlägg bör användas vid slipning.


Krattor och räfsor som inte rensas från gräsklipp och ogräs blir också lätt rostoffer, för att inte tala om att mögel och andra skadesvampar trivs i de multnande växtresterna.

Rengöring

Verktygsvård

Träskaft håller längre om de oljas in. Rengör och olja in metalldelar varje höst med rostskyddsmedel eller rostskyddsolja.

Ytlig rost tas bort genom att gnugga försiktigt med en stålborste och sedan slipa med fint slippapper eller smärgelduk. Olja sedan in redskapet.

Maskiners luftintag eller drivmotorer får inte bli igensatta av smuts. Tryckluft kan ibland användas för att blåsa bort tex damm och spån. Tänk på att rikta munstycket så att smutsen inte blåser in och sätter sig fast inuti maskinen. 

Underhåll av elverktyg utföras av behörig el-fackman.

Verktygsvård