Integritetspolicy

Som kund eller som kontaktperson åt ett företag hos Homeworx AB har du rätt att veta vilka personuppgifter vi sparar, i vilket syfte, hur länge uppgifterna sparas samt hur du kan begära att de raderas eller justeras. Vi följer GDPR och nedan finner du mer information kopplad till vår integritetspolicy och vårt GDPR-arbete.

Personuppgiftsansvarig organisation:
Homeworx AB
Malmövägen 14
331 42 Värnamo
info@homeworx.se
Org.nr 556442-1054

Varför sparar Homeworx dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter för att fullfölja våra förpliktelser och åtaganden mot dig som kund. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som krävs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

När du handlar av oss så lagrar vi automatiskt dina kontaktuppgifter i vårt affärssystem. Om ordern läggs via vår e-handelsplattform lagras även uppgifterna där. 

Vi kommer vidare att behandla dina personuppgifter för att göra utskick av marknadsföringsmaterial både digitalt och analogt. Vi baserar denna behandling på en intresseavvägning eller ett samtycke från dig som kund. Självklart kan du alltid välja att avstå från utskick och dina uppgifter kommer att raderas från vår utskicksmodul. Utskicken kan röra sig om information om våra produkter, evenemang, aktiviteter och kampanjer. Vi sparar också personuppgifter för att kunna följa upp inkommande förfrågningar (via brev, e-postmeddelanden, chattar, mässbesök eller telefonsamtal).

Hur samlar Homeworx in uppgifter om dig?
Vi får in information om en person anmäler sig för att prenumerera på vårt nyhetsbrev eller lämnar sina uppgifter till oss via kontaktformulär på vår hemsida, via mail, telefon eller brev. Från våra webbplatser kan vi samla in IP-adresser och åtgärder som vidtas på webbplatsen. Se vidare under avsnittet ”Säkerhet & cookies”.

Om du har haft kontakt med någon av våra säljare/inköpare eller besökt oss på en mässa kan det också vara en anledning till att vi sparar personuppgifter. Dessa är då kopplade till en förfrågan, avtal, offert eller liknande och behandlas endast av relevanta personer inom vår sälj- och marknadsorganisation.  

Vilka personuppgifterna sparar Homeworx?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund för det, när samtycke finns eller när vi gjort en intresseavvägning.
Nedan är exempel på personuppgifterna vi sparar:

  • Namn
  • Adress
  • E-mail
  • Telefonnummer
  • Faxnummer
  • Titel
  • IP-adress
     

Hur lagrar och hanterar Homeworx dina uppgifter?
All vår data hanteras och lagras på ett säkert sätt i en säker IT-miljö. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Du har rätt att begära ut en rapport över i vilka system vi behandlar din data. Kontakta oss i så fall via info@homeworx.se. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter justerade, kontakta även då Homeworx via info@homeworx.se. Se stycke längre ned kring dina rättigheter.

Hanteras uppgifterna av tredje part?
Vi garanterar att personuppgifterna inte lämnas ut utanför vår organisation, annat än till personuppgiftsbiträde(n) som hanterar vår e-handelslösning, affärssystem och datasäkerhet. Detta regleras genom biträdesavtal. Uppgifter till tredje part i form av t ex m skärmdumpar i mail krävs ibland för att vi ska kunna fullfölja vår support till er som kund vid felsökning. Uppgifterna raderas så snart ärendet är slutfört, av så väl Homeworx som personuppgiftsbiträdet.
Vi har spårning på vår webbplats i form av cookies och använder tjänster från Google Analytics, se mer under avsnittet ”Säkerhet & cookies”. Uppgifterna lämnas heller inte till tredje land eller internationell organisation.

Hur länge sparar Homeworxdina uppgifter?
En personuppgift som är kopplad till en offert, en order, ett inköp, ett kvitto eller en faktura kan inte raderas i affärssystemet. Men i dessa fall kan personuppgifterna anonymiseras. I vårt e-handelssystem finns stöd för att radera uppgifter enligt regelverket för GDPR.

Kunden till Homeworx har rätt till att:
- Få en rapport över de uppgifter Homeworx behandlar.
- Begära justering av felaktiga uppgifter.
- Få sina uppgifter raderade eller anonymiserade (förutsatt att Homeworx inte har rätt att behålla uppgifterna baserat på annan laglig grund).
- Rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter. Till exempel ditt samtycke till att få marknadsföringsmaterial via e-post.

Användning av kakor
Vi använder kakor för insamling av information när du navigerar på våra webbplatser. Navigeringsinformationen består av standardinformation från din webbläsare, t.ex. typ av webbläsare och språk, din IP-adress samt vilka åtgärder du vidtar på företagets webbplatser, t.ex. vilka webbsidor du visar och vilka länkar du klickar på.

Den här informationen används för att göra webbplatserna effektivare och för att tillhandahålla företags- och marknadsföringsinformation till webbplatsens ägare samt för att samla in uppgifter som webbläsartyp och operativsystem, refererande sida, navigering på webbplatsen, internetleverantörens domän etc. i syfte att få förståelse för hur besökarna använder webbplatsen. Kakor och liknande teknik hjälper oss att skräddarsy vår webbplats efter dina personliga behov, samt att upptäcka och förhindra säkerhetshot och missbruk. Kakor i sig identifierar dig inte personligen.

Om du vill återkalla ditt godkännande av kakor på våra webbplatser kan du gå till din webbläsare och avaktivera dem. 

Spårning: För att kunna erbjuda en bättre kundupplevelse för de som besöker vår webbplats använder vi Evisera och Google Analytics verktyg som t ex Tag manager och Google Search Console. De gör det möjligt för oss att analysera aggregerade data, till exempel besökarnas bläddringsmönster eller klickningar, för att avgöra vilka sidor som genererar de bästa resultaten.  Vi använder Evisera (Integritetspolicy) och  Google Analytics (Integritetspolicy) som tredjepartstjänsteleverantör.