Kvalité och miljö

Homeworx ska vara ett hållbart företag i alla aspekter. Därför arbetar vi aktivt med att välja rätt leverantörer och ta fram produkter som är tidlösa och av god kvalité.

Vi skapar varje produkt med avsikten att den ska göra skillnad för användaren på lång sikt. Vår målsättning är att våra produkter ska vara tidlösa och uppfylla våra kunders önskemål om funktion och kvalité.

Vi väljer leverantörer med omsorg och ser gärna att produkterna är svensktillverkade och företagen placerade i vårt närområde. Vi är måna om att leverantörerna ska uppfylla våra krav på kvalité och miljö - för ett så långsiktigt och bra samarbete som möjligt. 

Våra förpackningar ska skydda produkten från transportskador. Förpackningsmaterialet har valts med tanke på miljön, samt de tekniska förutsättningarna för avfallshantering och kan därför återvinnas.

 

 

Du som kund kan alltid återvinna förpackningar och de emballage produkterna levereras i. På så vis kan vi spara på råvaror och minska avfallsmängden. Du kan också återvinna de förslitningsdelar som du med jämna mellanrum byter ut på dina produkter.  
Tänk på att alltid ta isär och lämna de olika delarna till rätt typ av miljövänlig återvinning.