Ställfötter

Låt inte ojämnt golv störa dig! Med ställfötter justerar du enkelt höjden på dina skåp och hurtsar och ser till att resultatet blir stabilt.